Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Kraal
adres Schaffelkantstraat 47
3020 HERENT
telefoon 016-20.82.74
e-mail info@kraal.be
website http://www.kraal.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur V.Z.W."Katholiek Onderwijs De Kraal"
directeur Els SABLON
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 128488
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schaffelkantstraat 47 , 3020 HERENT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs