Inlichtingen over de school

naam Vrije Kleuterschool Blauwput
adres Jozef Pierrestraat 104
3010 KESSEL-LO
telefoon 016-25.18.53
e-mail vrije.kleuterschool.blauwput@telenet.be
website http://www.speelkriebel.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Ond. Kessel-Lo
directeur Nicole PRINCEN
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 12971
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Jozef Pierrestraat 104 , 3010 KESSEL-LO
gewoon kleuteronderwijs
2. Patroonschapstraat 5 , 3010 KESSEL-LO
gewoon kleuteronderwijs