Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Vlierbeek
adres Molenstraat 90
3010 KESSEL-LO
telefoon 016-26.03.63
fax 016-25.11.34
e-mail vrijebasisschoolvlierbeek@telenet.be
website http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Ond. Kessel-Lo
directeur Dieter PEETERS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 12989
verslagen schooljaar 2015-2016:
- paritair college doorlichtingsronde 2 (bao)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Molenstraat 90 , 3010 KESSEL-LO
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Liemingenstraat 11 , 3010 KESSEL-LO
gewoon kleuteronderwijs