Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Boven-Lo
adres Heidebergstraat 275
3010 KESSEL-LO
telefoon 016-25.30.82
fax 016-25.30.82
e-mail directie@basisschoolbovenlo.net
website http://www.basisschoolbovenlo.net
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Ond. Kessel-Lo
directeur Jeroen VANDENBUSSCHE
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 12997
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Heidebergstraat 275 , 3010 KESSEL-LO
gewoon lager onderwijs
2. Heidebergstraat 268 , 3010 KESSEL-LO
gewoon kleuteronderwijs