Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School - Blauwput
adres Patroonschapstraat 5
3010 KESSEL-LO
telefoon 016-25.28.56
fax 016-25.28.56
e-mail vrijelagereschoolblauwput@telenet.be
website http://www.demozaiekkessello.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Ond. Kessel-Lo
directeur Geert VANDERMEULEN
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 13003
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Patroonschapstraat 5 , 3010 KESSEL-LO
gewoon lager onderwijs
2. Diestsesteenweg 149 , 3010 KESSEL-LO
gewoon lager onderwijs