Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Rozen
adres Kerkhofstraat 29
9160 LOKEREN
telefoon 09-348.25.48
e-mail directie@derozen.be
website http://www.derozen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Nell De Gendt
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 130096
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkhofstraat 29 , 9160 LOKEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs