Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool De Plein
adres Klein Langeveld 30
3220 HOLSBEEK
telefoon 016-44.90.43
fax 016-44.90.43
e-mail directie@vbsdeplein.be
website http://www.vbsdeplein.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer
directeur Tinneke THYS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Hageland
instellingsnummer 13037
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Klein Langeveld 30 , 3220 HOLSBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs