Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Linde
adres Wolvendreef 1
3210 LINDEN
telefoon 016-62.24.13
fax 016-62.40.13
e-mail directie@vbsdelinde.be
website http://www.vbsdelinde.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije Basisschool De Linde
directeur Lieven VANOYENBRUGGE
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Hageland
instellingsnummer 13052
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Wolvendreef 1 , 3210 LINDEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs