Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Sint-Martinusschool
adres Dorpsstraat 18
3210 LUBBEEK
telefoon 016-63.42.78
fax 016-63.23.76
e-mail directie@sintmartinusschool.be
website http://www.sintmartinusschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vr. Gemengde Basissch. Lubbeek
directeur Liesbeth TAVEIRNE
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Hageland
instellingsnummer 13086
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpsstraat 18 , 3210 LUBBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs