Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Kraal
adres Elststraat 95
3020 HERENT
telefoon 016-20.82.74
fax .
e-mail info@kraal.be
website http://www.kraal.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur V.Z.W."Katholiek Onderwijs De Kraal"
directeur Greet VAN DE POEL
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 130906
verslagen

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Elststraat 95 , 3020 HERENT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs