Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -De Stip
adres Schoolstraat 4
3211 BINKOM
telefoon 016-63.11.54
e-mail directie.binkom@gbslubbeek.be
website http://www.gbslubbeek.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Lubbeek
directeur An COURANT
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap LBB
instellingsnummer 130914
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schoolstraat 4 , 3211 BINKOM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs