Inlichtingen over de school

naam Sint-Ignatius
adres Terhulpensesteenweg 708
3090 OVERIJSE
telefoon 0486-29.53.68
e-mail directie@sint-ignatius.be
website http://www.sint-ignatius.be
bestuur vzw Sint-Ignatius
directeur Jan Boons
CLB Vrij CLB Leuven
instellingsnummer 131748
Deze school wordt niet gefinancierd/gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Terhulpensesteenweg 708 , 3090 OVERIJSE
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Grieks 1-2 -
Grieks-Latijn 1-2 -
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2