Inlichtingen over de school

naam Eureka
adres Diestsesteenweg 722
3010 KESSEL-LO
telefoon
e-mail
website http://eurekaonderwijs.be
bestuur VZW Steunfonds Eureka Onderwijs
directeur Anny Cooreman
CLB Vrij CLB Leuven
instellingsnummer 132639
Deze school wordt niet gefinancierd/gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Diestsesteenweg 722 , 3010 KESSEL-LO
gewoon lager onderwijs