Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool 't Vlasbloempje
adres Verbindingsstraat 24
9200 DENDERMONDE
telefoon 052-21.34.23
e-mail directie@tvlasbloempje.be
website http://www.tvlasbloempje.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Leslie COLPAERT
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 137604
verslagen

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Verbindingsstraat 24 , 9200 DENDERMONDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs