Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Steinerschool Kristoffel Tervuren
adres Kasteelstraat 10
3080 TERVUREN
telefoon 02-366.31.77
e-mail
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije Rud.Steinerschool Kristoffel vzw
directeur Sietske van Poelgeest
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Steinerscholen Basisonderwijs
instellingsnummer 137653
verslagen

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kasteelstraat 10 , 3080 TERVUREN
gewoon lager onderwijs Steiner
2. Oude Leuvense baan 1 , 3080 TERVUREN
gewoon kleuteronderwijs Steiner