Inlichtingen over de school

naam Vrije basisschool KieM, natuur - en montessorischool
adres Zavelstraat 78
3010 KESSEL-LO
telefoon 0477-38.84.67
e-mail
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Montessori Leuven vzw
directeur Karolina VOORDIJK
CLB Vrij CLB Leuven
instellingsnummer 138461
Aanvraag tot erkenning lopende
verslagen

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zavelstraat 78 , 3010 KESSEL-LO
gewoon kleuteronderwijs Montessori
gewoon lager onderwijs Montessori