Inlichtingen over de school

naam GO! Basisschool De Zonnebloem
adres Nerenweg 7
9270 LAARNE
telefoon 09-367.56.88
e-mail
website
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur
directeur Anniq Patho
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 138511
Aanvraag tot erkenning lopende
verslagen

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Nerenweg 7 , 9270 LAARNE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs