Inlichtingen over de school

naam GO! BS De Groeiboog Gingelom
adres Houtstraat 117
3890 JEUK
telefoon 011-48.69.24
e-mail secretariaat@go-de-groeiboog.be
website http://www.go-de-groeiboog.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Zuid-Limburg
directeur Ann MISSOTTEN
CLB GO! CLB Nova
Scholengemeenschap BaO/BuBaO
instellingsnummer 16329
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Houtstraat 117 , 3890 JEUK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Kerkstraat 13 , 3891 MIELEN-BOVEN-AALST
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
3. Jeuksestraat 24 , 3891 BORLO
gewoon kleuteronderwijs