Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool - De Vlinderdreef
adres Zwaaikom 1
9180 MOERBEKE-WAAS
telefoon 09-346.88.34
e-mail vlinderdreef@moerbeke.be
website http://www.vlinderdreef.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Moerbeke-Waas
directeur Daisy Claeys
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap REINAERT
instellingsnummer 21551
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zwaaikom 1 , 9180 MOERBEKE-WAAS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs