Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Windekind
adres Schapenstraat 98
3000 LEUVEN
telefoon 016-24.11.10
e-mail geertrui.raye@windekindleuven.be
website http://www.windekindleuven.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Windekind
directeur Geertrui Rayé
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 25891
verslagen schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bubao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schapenstraat 98 , 3000 LEUVEN
buitengewoon kleuteronderwijs
type 4
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 4
type basisaanbod