Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs
adres Herestraat 49
3000 LEUVEN
telefoon 016-34.39.62
fax 016-34.31.67
e-mail ziekenhuisschool@uzleuven.be
website http://www.ziekenhuisschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Ziekenhuisschool U.Z.
directeur Ingrid DONCEEL
CLB Vrij CLB Leuven
instellingsnummer 25908
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Herestraat 49 , 3000 LEUVEN
buitengewoon kleuteronderwijs
type 5
buitengewoon lager onderwijs
type 5
2. Weligerveld 1 , 3212 PELLENBERG
buitengewoon kleuteronderwijs
type 5
buitengewoon lager onderwijs
type 5