Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Lagere Schoolvoor Buitengewoon Onderwijs -Parkschool
adres Geldenaaksebaan 18
3001 HEVERLEE
telefoon 016-23.58.93
fax 016-20.41.28
e-mail parkschool@leuven.be
website http://www.parkschoolleuven.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Leuven
directeur Luc Hamels
CLB Vrij CLB Leuven
instellingsnummer 25916
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Geldenaaksebaan 18 , 3001 HEVERLEE
buitengewoon lager onderwijs
type 8
type 9
type basisaanbod