Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Ter Bank
adres Tervuursesteenweg 295
3001 HEVERLEE
telefoon 016-29.01.81
e-mail damiaan.ovaere@teb.ksleuven.be
website http://www.bo-terbank.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw School voor BO Ter Bank
directeur Damiaan OVAERE
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 25924
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Tervuursesteenweg 295 , 3001 HEVERLEE
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
buitengewoon lager onderwijs
type 2