Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Ten Desselaer
adres Klein Park 4
3360 LOVENJOEL
telefoon 016-85.21.70
e-mail directie@tendesselaer.be
website http://www.tendesselaer.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Ten Desselaer Lovenjoel
directeur Dominique LAMBRECHTS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Hageland
instellingsnummer 25932
verslagen schooljaar 2019-2020:
- paritair college doorlichtingsronde 3 (bubao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Klein Park 4 , 3360 LOVENJOEL
buitengewoon kleuteronderwijs
type 3
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 3
type 9