Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Centrum Ganspoel
adres Ganspoel 2
3040 HULDENBERG
telefoon 02-686.00.40
fax 02-688.07.13
e-mail katrien.strauven@ganspoel.be
website http://www.ganspoel.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Centrum Ganspoel
directeur Katrien Strauven
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Zoniën
instellingsnummer 25941
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bubao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ganspoel 2 , 3040 HULDENBERG
buitengewoon kleuteronderwijs
type 6
buitengewoon lager onderwijs
type 6