Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Springplank
adres Azalealaan 2
9160 LOKEREN
telefoon 09-348.28.07
e-mail bs.lokeren.springplank@g-o.be
website http://www.de-springplank.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Imme Van Boxlaer
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2709
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Azalealaan 2 , 9160 LOKEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs