Inlichtingen over de school

naam GO! school voor buitengewoon secundair onderwijs Baken
adres Bellestraat 89
9100 SINT-NIKLAAS
telefoon 03-776.46.65
e-mail info@sbsobaken.be
website http://www.sbsobaken.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Waasland
directeur Fannie Braeckman
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap SG Waasland 17
instellingsnummer 27235
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (buso)
schooljaar 2011-2012:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (buso)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (buso)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Bellestraat 89 , 9100 SINT-NIKLAAS
Opleidingsvorm 1: maatschappelijk participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
- ingerichte types: type 2, type 4, type 7, type 9
Opleidingsvorm 2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning
- ingerichte types: type 2, type 4, type 7, type 9
Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
- ingerichte types: type 9
- studierichtingen: A, Economie, Economie en organisatie, Handel, Kunst en creatie, Moderne talen en wetenschappen, Wetenschappen