Inlichtingen over de school

naam GO! instituut voor buitengewoon secundair onderwijs De Horizon
adres Molendreef 57
9300 AALST
telefoon 053-78.89.59
fax 053-72.96.56
e-mail info@ibsodehorizon.be
website http://www.ibsodehorizon.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Dender
directeur Greet Dubois
CLB GO! CLB Dender
Scholengemeenschap SG Aalst
instellingsnummer 27342
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (buso)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (buso)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (buso)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Molendreef 57 , 9300 AALST
Opleidingsvorm 1: maatschappelijk participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
- ingerichte types: type 2, type 4, type 9
Opleidingsvorm 2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning
- ingerichte types: type 2, type 4, type 9
Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu
- ingerichte types: type 1, type 4, type 9, type ba
- lineaire opleidingen: Metselaar, Winkelhulp, Tuinbouwarbeider, Log. assistent ziekenhuizen en zorginst., Grootkeukenmedewerker, Groen- en tuinbeheer duaal, Medewerker fastfood duaal, Assistent plantaardige productie duaal
2. Astridlaan 33 , 9400 NINOVE
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor minstens 1 type en/of opleidingsvorm, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
- ingerichte types: type 9
- studierichtingen: A, B, Kantoor, Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding, Moderne wetenschappen
3. Graanmarkt 14 , 9300 AALST
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor minstens 1 type en/of opleidingsvorm, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
- ingerichte types: type 9
- studierichtingen: A, Economie, Humane wetenschappen, Latijn, Moderne wetenschappen, Wetenschappen
4. Dreefstraat 31 , 9400 NINOVE
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor minstens 1 type en/of opleidingsvorm, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
- ingerichte types: type 9
- studierichtingen: Economie, Kantoor, Wetenschappen
5. Keizersplein 19 , 9300 AALST
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor minstens 1 type en/of opleidingsvorm, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
- ingerichte types: type 9
- studierichtingen: Handel