Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Schatkist Zele
adres Hoogstraat 51
9160 LOKEREN
telefoon 09-348.31.94
e-mail
website
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Lucinda Van Hove
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2741
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hoogstraat 51 , 9160 LOKEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs