Inlichtingen over de school

naam GO! Basisschool Campus Kompas
adres Noordlaan 10
9230 WETTEREN
telefoon 09-365.60.30
fax 09-365.60.31
e-mail basisschool@campuskompas.be
website http://www.campuskompas.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Peter DUMON
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2774
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Noordlaan 10 , 9230 WETTEREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs