Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Leefschool Oosterzele
adres Groenweg 4
9860 OOSTERZELE
telefoon 09-362.49.63
e-mail martine.vandemoortele@hetleercollectief.be
website http://www.leefschool.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Martine Vande Moortele
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2824
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Groenweg 4 , 9860 OOSTERZELE
gewoon kleuteronderwijs Leefschool
gewoon lager onderwijs Leefschool