Inlichtingen over de school

naam Onze-Lieve-Vrouwecollege
adres Frankrijklei 91
2000 ANTWERPEN
telefoon 03-232.88.28
fax 03-225.30.06
e-mail info@olvcsj.be
website http://www.olvcsj.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur IGNATIAANSE SCHOLEN ANTWERPEN
directeur Cécile Veraert
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap SGKSO Antwerpen-Oost
instellingsnummer 28852
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Frankrijklei 91 , 2000 ANTWERPEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks 1-2 -
Grieks-Latijn 1-2 -
Grieks-wetenschappen - 1-2
Grieks-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2. Doornstraat 65 , 2650 EDEGEM
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen
3. Frankrijklei 75-77-79 , 2000 ANTWERPEN
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen