Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Atheneum
adres Zuidlaan 3
9200 DENDERMONDE
telefoon 052-25.17.78
fax 052-25.17.78
e-mail directie.bs@kad.be
website http://www.kad.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Kathy VAN LANGENHOVEN
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2923
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zuidlaan 3 , 9200 DENDERMONDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Posthoornstraat 20 , 9200 DENDERMONDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs