Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Bijenkorf
adres Koning Albertstraat 45
9200 SINT-GILLIS-DENDERMONDE
telefoon 052-21.40.40
fax 052-20.23.48
e-mail directie@bijenkorf-dendermonde.be
website http://www.bijenkorf-dendermonde.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Anne D'Hondt
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2931
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Koning Albertstraat 45 , 9200 SINT-GILLIS-DENDERMONDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs