Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Vierhuizen & Meir
adres Vierhuizen 19
9255 BUGGENHOUT
telefoon 052-33.28.18
fax 052-34.51.98
e-mail bs.buggenhout@g-o.be
website http://www.vierhuizen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Nikie Van der Straeten
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2949
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Vierhuizen 19 , 9255 BUGGENHOUT
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Meir 19 , 9255 BUGGENHOUT
gewoon kleuteronderwijs