Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool 't Konkelgoed
adres Centrumstraat 24
9280 LEBBEKE
telefoon 052-41.19.48
e-mail BS.LEBBEKE@rago.be
website http://www.konkelgoed.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Manuela Ferket
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 2956
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Centrumstraat 24 , 9280 LEBBEKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs