Inlichtingen over de school

naam Xaveriuscollege
adres Collegelaan 36
2140 BORGERHOUT
telefoon 03-217.44.10
fax 03-217.44.19
e-mail Secretariaat@xaco.be
website http://www.xaco.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur IGNATIAANSE SCHOLEN ANTWERPEN
directeur Alex Peeters
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap SGKSO Antwerpen-Oost
instellingsnummer 29751
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2013-2014:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Collegelaan 36 , 2140 BORGERHOUT
Wil je voor schooljaar 2019-2020 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Grieks-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2