Inlichtingen over de school

naam Sint-Ursula-instituut
adres Kanunnik Davidlaan 15
2500 LIER
telefoon 03-491.92.10
fax 03-491.92.31
e-mail instituut@campussintursula.be
website http://www.sui.campussintursula.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOR Lier
directeur Stefaan Vanderbist
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap SGKSO J.B. David Lier
instellingsnummer 30569
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Kanunnik Davidlaan 15 , 2500 LIER
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Handel
beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding
beroepsvoorbereidend leerjaar Mode - Verzorging-voeding
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 3
Logistiek - 3
Verkoop 1-2 1-2
Winkelbeheer en etalage - 3
Mode
Moderealisatie en -presentatie 1-2 -
Moderealisatie en -verkoop - 1-2
Modespecialisatie en trendstudie - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Handel-talen 1-2 -
Informaticabeheer - 1-2
Secretariaat-talen - 1-2
Toerisme
Onthaal en public relations - 1-2