Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Kleine Prins De Pinte
adres Kasteellaan 1
9840 DE PINTE
telefoon 09-282.46.02
e-mail annstur@schooldekleineprins.be
website http://www.schooldekleineprins.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Deinze-Tielt-Waregem
directeur Ann Stur
CLB GO! CLB Deinze-Eeklo
Scholengemeenschap BSBOGO
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 3161

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kasteellaan 1 , 9840 DE PINTE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs