Inlichtingen over de school

naam Heilig Hartinstituut Technisch Onderwijs
adres Naamsesteenweg 355
3001 HEVERLEE
telefoon 016-39.90.51
fax 016-39.90.59
e-mail walter.dhoore@hhscholen.be
website http://www.hhscholen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Johan Vrancken
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 32672
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Naamsesteenweg 355 , 3001 HEVERLEE
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 3
Personenzorg
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Chemie
Techniek-wetenschappen 1-2 1-2
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Handel-talen 1-2 -
Secretariaat-talen - 1-2
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2