Inlichtingen over de school

naam Heilig Hartinstituut Lyceum
adres Naamsesteenweg 355
3001 HEVERLEE
telefoon 016-39.90.51
fax 016-39.90.59
e-mail walter.dhoore@hhscholen.be
website http://www.hhscholen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Els JANSSENS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 32722
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Naamsesteenweg 355 , 3001 HEVERLEE
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks 1 -
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Grieks-wetenschappen - 1-2
Grieks-wiskunde - 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
Sport
Sportwetenschappen 1-2 1-2