Inlichtingen over de school

naam Heilig Hartinstituut Kessel-Lo
adres Jozef Pierrestraat 56
3010 KESSEL-LO
telefoon 016-25.22.51
fax 016-35.32.03
e-mail walter.dhoore@hhscholen.be
website http://www.hhscholen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Comité voor Onderwijs Annuntiaten
directeur Kristin GOYENS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 32854
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
- paritair college bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Jozef Pierrestraat 56 , 3010 KESSEL-LO
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Onthaaljaar
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2e leerjaar B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn
2e leerjaar B Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2e leerjaar A Sport
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Verkoop 1-2 1
Verkoop en vertegenwoordiging - 3
Lichaamsverzorging
Haarstilist - 3
Haarverzorging duaal - 1-2
Haarzorg 1-2 1-2
Kapper-stylist duaal - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Lichaamsverzorging
Bio-esthetiek 1-2 -
Schoonheidsverzorging - 1-2
Sport
Lichamelijke opvoeding en sport 1-2 -