Inlichtingen over de school

naam Miniemeninstituut
adres Diestsestraat 163
3000 LEUVEN
telefoon 016-31.90.00
fax 016-31.90.01
e-mail greet.cauwenberghs@min.ksleuven.be
website http://www.miniemeninstituut.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Miniemeninstituut
directeur G. Cauwenberghs
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 32904
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Diestsestraat 163 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar B
2e leerjaar B Economie en organisatie - Kunst en creatie
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 3
Verkoop 1-2 1-2
Winkelbeheer en etalage - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Handel-talen 1-2 -
Informaticabeheer - 1-2
Secretariaat-talen - 1-2
Toerisme
Toerisme 1-2 1-2