Inlichtingen over de school

naam Sint-Pieterscollege
adres Minderbroedersstraat 13
3000 LEUVEN
telefoon 016-22.44.64
fax 016-20.37.53
e-mail chris.croes@spc.ksleuven.be
website http://www.sintpieterscollege.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Leuvense Kath. Scholen aan de Dijle
directeur Chris Croes
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 32987
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Minderbroedersstraat 13 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Grieks-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2