Inlichtingen over de school

naam Heilige-Drievuldigheidscollege
adres Oude Markt 28
3000 LEUVEN
telefoon 016-22.27.92
fax 016-20.23.89
e-mail frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
website http://www.heilige-drievuldigheidscollege.be/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Leuvense Kath. Scholen aan de Dijle
directeur Frank Baeyens
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO Leuven
instellingsnummer 32995
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Oude Markt 28 , 3000 LEUVEN
1ste graad
1ste leerjaar A
2e leerjaar A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2e leerjaar A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 2
Grieks-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Moderne talen-wiskunde - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2