Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs
adres Pater Dupierreuxlaan 1 bus B
3080 TERVUREN
telefoon 02-766.53.62
e-mail info@gito-tervuren.be
website http://www.gito-tervuren.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Tervuren
directeur Karen Van Herck
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap SGKSO DRIEKLANK Overijse-Tervur-Zaventem
instellingsnummer 33548
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

2. Pater Dupierreuxlaan 1 bus B, 3080 TERVUREN
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2e leerjaar A Economie en organisatie
2e leerjaar B Economie en organisatie - Stem-technieken
2e leerjaar B Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn
2e leerjaar A Maatschappij en welzijn
2e leerjaar B Opstroomoptie
2e leerjaar A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Kantoor 1-2 1-2
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 3
Mechanica-elektriciteit
Elektrische installaties 1-2 1-2
Industriële elektriciteit - 3
Personenzorg
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 3
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1-2 1-2
Mechanica-elektriciteit
Elektriciteit-elektronica 1-2 -
Industriële ICT - 1-2
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2