Inlichtingen over de school

naam GO! medisch pedagogischinstituut - Kompas Sint-Niklaas
adres Eekhoornstraat 1
9100 SINT-NIKLAAS
telefoon 03-776.50.18
e-mail info@mpikompas.be
website http://www.mpikompas.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Waasland
directeur Ina Steenwegen
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Basisonderwijs Scholengroep 17 Waas
instellingsnummer 3392
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Eekhoornstraat 1 , 9100 SINT-NIKLAAS
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
type 4
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type 4
type 9
type basisaanbod