Inlichtingen over de school

naam Sint-Maarteninstituut 3
adres Esplanadeplein 6
9300 AALST
telefoon 053-76.95.70
fax 053-78.63.72
e-mail kolva.tis@smi-aalst.be
website http://www.smi-aalst.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Land van Aalst
directeur Luc BORMS
CLB Vrij CLB Aalst
Scholengemeenschap SGKSO SALEM
instellingsnummer 35964
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Esplanadeplein 6 , 9300 AALST
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Handel
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Handel-talen 1-2 -
Informaticabeheer - 1-2
Secretariaat-talen - 1-2
Toerisme
Onthaal en public relations - 1-2