Inlichtingen over de school

naam GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs - Klim Op Lokeren
adres Krommestraat 7
9160 LOKEREN
telefoon 09-348.53.58
e-mail Klimop.Lokeren@g-o.be
website http://www.KLIMOPLOKERENICT.WIXSITE.COM/KLIMOP
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 18 Het leercollectief
directeur Liselotte Botterman
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Schelde Dender Durme
instellingsnummer 3608
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bubao)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bubao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Krommestraat 7 , 9160 LOKEREN
buitengewoon kleuteronderwijs
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 8
type 9
type basisaanbod