Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Drempel Geraardsbergen
adres Schillebeekstraat 20_A
9500 GERAARDSBERGEN
telefoon 054-41.25.41
fax 054-42.22.58
e-mail info@de-drempel.be
website http://www.de-drempel.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen
directeur Peter De Vadder
CLB GO! CLB Oudenaarde-Geraardsbergen
Scholengemeenschap Gemeenschapsond.Zuid-Oost-Vlaanderen
instellingsnummer 3632
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bubao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bubao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schillebeekstraat 20_A , 9500 GERAARDSBERGEN
buitengewoon kleuteronderwijs
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 8
type 9
type basisaanbod